レクにて。

#kaigoshi#kangoshi#aruaru#keamane#reku


#kaigoshi#kangoshi#aruaru#otedama#jyouzu


#kaigoshi#kangoshi#aruaru#iraira#maunto
ご満悦。


そして、

#kaigoshi#kangoshi#aruaru#kieeeee#nageru
妙に張り切る他利用者。
 

すると。
#kaigoshi#kangoshi#aruaru#kachi#uekaramesen
超ご満悦。


最後は、
#kaigoshi#kangoshi#aruaru#chuukai#kenka
小競り合い。
まあこれも他者交流か〜。

伝説の教訓 
点数レクでは小競り合いが起こる